Goede afspraken maken goed vrienden. Dit eenvoudige contract is een aafspraak om elkaars rechten te beschermen. 

Wilt u deel nemen in TFP shoots in het toekomst? Schrijf uwzelf dan in op dit lijst. Dan weet ik u te bereiken als er een gepaste opportuniteit is. 
Back to Top